Technologie


Co je to výkon, příkon, svítivost, světelný tok? Jaký je rozdíl mezi technologií LED a OLED? Vše a mnohem více se dozvíte v této sekci, zaměřené na technologie.


  • Elektrická energie je schopnost elektromagnetic­kého pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. Elektrický potenciál mají všechna tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa). Nejčastěji se elektrický potenciál…
  • Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W). Poměr mezi (užitečným) výkonem stroje a jeho příkonem vyjadřuje veličina účinnost.   Výpočet , kde…
  • Tento článek pojednává o fyzikální veličině. Další významy jsou uvedeny v článku Výkon (rozcestník). Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času. Rozlišuje se průměrný výkon, který se vztahuje k určitému časovému intervalu, a okamžitý výkon,…
  • Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost lze určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu. Značení Symbol veličny: I Základní jednotka: kandela, značka …
  • Fotometrie je část optiky, která zkoumá světlo z hlediska jeho působení na zrakový orgán. Veličiny, které určují velikost tohoto působení na lidské oko, se označují jako fotometrické veličiny. Mezi fotometrické veličiny řadíme např. svítivost zdroje, světelný tok, světelnou energii nebo osvětlení…
  • OLED – (zkratka anglického Organic light-emitting diode) je typ displeje využívající technologii organických elektroluminis­cenčních diod. Technologie pochází z roku 1987, kdy jí vyvinula firma Eastman Kodak. Nyní se používají především v přístrojích jako mobilní telefony nebo MP3 přehrávače.   …