Blog na téma: Úsporné LED osvětlení


LED osvětlení je moderní náhrada klasických žárovek a zářivek. Díky LED pásku např. pod kuchyňskou linkou ušetříte stvoky korun ročně oproti klasické zářivce. Poradíme Vám s výběrem vhodného LED osvětlení, ukážeme vám využití LED pásků a žárovek v praxi a také si můžete přečíst o technických parametrech, které LED technologie nabízí.


  • Dne 7. – 8. dubna 2009 se v Kanadském Torontu konal druhý ročník akce LEDiscovery. Registrováno bylo přes 200 účastníků z průmyslového i soukromého sektoru, kteří se podílí na specifikaci, konstrukci nebo zadávání veřejných zakázek vnitřního i venkovního osvětlení. K tomu se připojilo více než 25…
  • LED diody se dnes používají stále převážně pro indikaci. Najdeme je v mobilních telefonech, televizorech, počítačích atd. Mají několikanásobně vyšší energetickou účinnost než standardní žárovky. Nicméně, vzhledem ke struktuře a materiálu vyzařuje dioda relativně málo světla s menším jasem. Pro…
  • Elektrická energie je schopnost elektromagnetic­kého pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. Elektrický potenciál mají všechna tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa). Nejčastěji se elektrický potenciál…
  • Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W). Poměr mezi (užitečným) výkonem stroje a jeho příkonem vyjadřuje veličina účinnost.   Výpočet , kde…
  • Tento článek pojednává o fyzikální veličině. Další významy jsou uvedeny v článku Výkon (rozcestník). Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času. Rozlišuje se průměrný výkon, který se vztahuje k určitému časovému intervalu, a okamžitý výkon,…
  • Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost lze určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu. Značení Symbol veličny: I Základní jednotka: kandela, značka …
  • Fotometrie je část optiky, která zkoumá světlo z hlediska jeho působení na zrakový orgán. Veličiny, které určují velikost tohoto působení na lidské oko, se označují jako fotometrické veličiny. Mezi fotometrické veličiny řadíme např. svítivost zdroje, světelný tok, světelnou energii nebo osvětlení…
  • LED světlo do kuchyně – světelný LED pásek Velice úsporného a přitom efektivního osvětlení kuchyňské linky dosáhnete použitím LED pásku!  Flexibilní LED pásek zajišťuje rovnoměrné a dostatečné osvětlení pro všechny typy pracovních ploch. Jedním z nejčastějších možností použití je osvětlení…
  • Moderní osvětlení pomocí LED diod má nekonečné možnosti využití. Postupem času diody nahradí veškeré typy dnešních světelných zdrojů. Vývoj je nezastavitelný. Evoluce právě začíná!   Od roku 2012 začínají postupně mizet z prodejních pultů klasické vláknové žárovky. Podobný osud čeká také…
  • Přispěvatel je povinen dodržovat zákony České republiky, zejména pak občanskoprávní ustanovení o ochraně osobnosti, trestněprávní ustanovení o pomluvě a autorský zákon. Přispěvovatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, by si měl být vědom toho, že se tak vystavuje…